1. KÖP

Vid beställning träffas avtal om köp först när jag bekräftat beställningen genom en orderbekräftelse. En orderbekräftelse skickas senast 24 timmar efter att beställning mottagits. Om leveranstid ändras i beställningen kommer du att meddelas om detta snarast möjligt. Du har alltid rätt att häva köpet utan kostnad fram till att varan är skickad. birgittajannesson.se har ägande och återtaganderätt till samtliga produkter tills dess att fullständig betalning har mottagits från dig. För att handla hos mig måste du vara 18 år och jag måste kunna fastställa din leveransadress.

 

2. PRISER

I priserna ingår moms med 25 % för beställningar inom EU. Vid bekräftad beställning, kan priserna endast ändras av omständigheter som jag inte råder över. Till exempel väsentligt ändrade råvarupriser, valutaförändringar eller ändrad moms. Inga expeditionskostnader tillkommer. Skulle priset ändras har du rätt att utan kostnad häva köpet.

 

3. FRAKT

En fraktkostnad tillkommer. Fraktkostnaden kan komma att ändras och ibland vara rabatterad. Du ser fullständig fraktkostnad i kassan. Jag använder mig av Postnord som speditör och följer deras fraktkostnader.

 

4. BETALNINGSVILLKOR

Jag använder Stripe för säkra kortbetalningar. Läs mer om Stripe här: https://stripe.com/se

 

5. LEVERANSER

Beställningar som görs före klockan 12.00 på helgfri vardag behandlas samma dag och levereras normalt inom 2-5 dagar inom Sverige. Paketen levereras av Postnord till utlämningsställe eller hämtas av dig på min verkstad enligt överenskommelse.

 

6. LEVERANSFÖRSENINGAR

Du kan lita på att jag alltid meddelar dig om leveransen drar ut på tiden. Du har alltid rätt att häva köpet utan kostnad vid leveransförsening.  

 

7. TRANSPORT

Jag ansvarar för transport till dig som kund. Du och transportföretaget står för risken vid eventuell retur till mig.

 

8. SKADADE VAROR

När du får dina varor är det viktigt att du kontrollerar din beställning direkt.  Har du mottagit en felaktig eller skadad vara, kontakta mig så snart som möjligt via e-post till jannessonbirgitta@gmail.com.

 

9. ÅNGERRÄTT OCH ÖPPET KÖP

Du har 14 dagars ångerrätt som ska meddelas skriftligen till mig. Ångerblankett finns att hämta på www.konsumentverket.se under Ångerrätt

Ångerfristen börjar löpa dagen efter du tagit emot varan. 

Köparen betalar returfrakten

Ingen bytesrätt

Inget öppet köp

Om varan har ett ursprungligt fel eller är skadad i frakten kan varan reklameras skriftligen inom 2 månader

Ett fel som beror på vanvård, onormalt bruk (handhavandefel), olyckshändelse eller liknande förhållande kan säljaren inte hållas ansvarig för.

 

10. REKLAMATIONER

Om du vill reklamera en skadad eller felaktig produkt ber jag dig kontakta mig via e-post för vidare instruktioner. Meddela mig helst via e-post jannessonbirgitta@gmail.com innan du skickar något. Lägg med fakturan/kvittot så jag kan identifiera returen. Kom ihåg att du ansvarar för frakten till mig. Om produkten eller förpackningen används eller skadas, förbehåller jag mig rätten att dra av eventuella värdeminskningar vid återbetalning av produkten.

Vid en eventuell tvist följer jag alltid ARN:s rekommendationer.   

 

11. ÅTERBETALNINGAR

Återbetalning sker via Stripe. Summan återbetalas alltid till samma konto som använts vid köpet och snarast möjligt från det att jag har mottagit och godkänt returen.

 

12. SKYDD AV PERSONUPPGIFTER

I samband med registrering och beställning godkänner du att jag lagrar och använder dina uppgifter i min verksamhet endast i syfte för att fullfölja och tillhandahålla den service som du förväntar dig av mig. Enligt PUL (personuppgiftslagen) har du rätt att få den information som jag har registrerat på dig och om du anser den vara felaktig eller irrelevant kan du begära rättelse eller borttagning ur mitt kundregister. Kontakta mig i så fall. Jag försäkrar även att jag inte kommer sälja eller överlåta några personuppgifter (se min Privacy Policy).

Under 2018 ersätts PUL av GDPR som är nya dataskyddsregler som gäller inom hela EU. Eftersom jag inte lämnar ut uppgifter till tredje part innebär detta inte någon direkt skillnad mot PUL vad gäller behandling av din information eller min relation till dig som kund.

 

13. EJ UTHÄMTAT PAKET

Om ditt paket anländer till ett utlämningsställe skickas en avisering via e-post eller sms till dig. Du som kund är ansvarig för att det mobilnummer, den adress och den e-postadress du angivit är korrekta.

 

14. FORCE MAJEURE

Ingen av parterna är ansvarig gentemot den andra parten för fullgörande av skyldigheter som förhindras av omständigheter utanför parts eller dennes leverantörers kontroll, innefattande men inte begränsat till t.ex. krig, naturkatastrofer, lockout eller annan arbetskonflikt, brand, skada på utrustning som används, ändrade myndighetsbestämmelser, avbrott i den allmänna samfärdseln, innefattande bland annat energiförsörjning och datavirus i Tjänsten, samt import- och exportförbud och andra förbud utanför parts kontroll.